Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về… Chuyện Tình Không Dĩ Vãng – Đức Kim, Huyền Trân

4 comments

Leave a Reply