Thu âm quảng cáo khai trương khuyến mại xả hàng thơi trang Trali – Phòng thu TVC24