Thợ Săn Tiền Thưởng – Lee Min-ho, Chung Hán Lương | Phim Hành Động Hài Thuyết Minh