Tạp Chí Thời Trang: Những dấu ấn đẹp của làng thời trang 2014 (Tập 1 – P.1)