Tài khoản 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụTài khoản 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tài khoản 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tài khoản 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Hướng dẫn định khoản tài khoản 511 theo thông tư 200. Tài khoản 511 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 511, nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu, kết cấu nội dung tài khoản 511, bài tập tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Điều 78. Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu.
Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông.Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào chất bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

Nguồn: https://legendsofcountry.org/

Xem thêm bài viết khác: https://legendsofcountry.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *