[PosApp] Máy tính tiền cầm tay PAC2 – Tính năng bán hàng vượt trội