Ngành Thiết kế thời trang | Đại học Công nghiệp Hà NộiĐào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và tạo ra sản phẩm mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng; Có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế mẫu sản phẩm thời trang: nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang, ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm mang tính thẩm mỹ phù hợp với đối tượng; Có trách nhiệm nghề nghiệp; Thích nghi với môi trường làm việc; Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với sự thay đổi không ngừng của thị trường thời trang.

Nguồn: https://legendsofcountry.org/

Xem thêm bài viết khác: https://legendsofcountry.org/thoi-trang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *