Mình cũng phân vân không biết nên mua máy Dell Latitude 12 inch nào đây? Latitude E7270 và E7280