Hibernate Framework là gì? Điểm mạnh yếu Hibernate là gì? Vì sao dùng Hibernate?Hibernate Framework là gì? Điểm mạnh yếu Hibernate là gì? Vì sao dùng Hibernate?
Nội dung
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1.Hibernate là gì?
2.Vì sao dùng Hibernate?

Link
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Video trước:
Video sau:
Link slide:
Link Source code:
Link tham khảo:

Mục đích của kênh:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Kênh Youtube nhằm mục đích:
– Đối tượng: Các bạn sinh viên, các bạn đam mê lập trình, mới bắt đầu, hay thậm chí làm việc nhiều năm nói chung.
– Chia sẻ kiến thức, kĩ năng, thái độ để làm lập trình tốt hơn.
Các vấn đề trong kênh:
– Công nghệ kiến thức lập trình: Java, PHP, .. thậm chí full stack.
– Các kĩ năng: Đàm phán lương, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn,….Execution,…
Kênh này sẽ phi thương mại và, nếu có kiếm tiền sau này thì sẽ là mục đích từ thiện, hoặc để mua các khóa học chất lượng và chia sẻ cho các bạn.

Social
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Website:
Github:
Facebook:
Gmail: ngochuy.mmt@gmail.com
Gmail: huypn6@fpt.edu.vn
Skype: huy.minecraft.91

Profile & Contact
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tên: Phạm Ngọc Huy
Phone: 0977 941 910 – 0356 909 680.
Công việc: Lập trình viên từ 2013 – Nay.
Các ngôn ngữ đã lập trình: JAVA, PHP, NET.
Đã từng học: Giao thông vận tải Hà Nội K50 – Khoa CNTT.

Nguồn: https://legendsofcountry.org/

Xem thêm bài viết khác: https://legendsofcountry.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *