Giày DR Martens Classic Nam Da Bò Thật – Giày DR Nam GT22