THẬT RA CHÍ PHÈO LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH – BURON GAME ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Hi xin chào mọi người, mình là Buron đây ! hôm nay sau khi vượt ngục xong thì Chí Phèo đã trở lại con đường phá làng phá xóm, nhưng mình phát hiện ra một bí mậtContinue Reading