Diễn viên, ca sĩ Mai Phương và nụ cười trở lại với "Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi" | THDT