Cờ Cá Ngựa ZingPlay Mùa 4 | Tập 222 – Nhận code 50K vàng, Đội Trưởng thử nghiệm Điều khiển, Lôi điện