Chuỗi cửa hàng Vascara về tay người Nhật I BSA Channel