Bejeweled 2 Deluxe Game Kim Cương Play Mini Gaming ReviewLink down:

Được dịch từ tiếng Anh-Bejeweled 2 là một trò chơi video ghép hình phù hợp. Phần tiếp theo của Bejeweled, được phát triển và xuất bản bởi PopCap Games. Vào năm 2004, Bejeweled 2 Deluxe đã được phát hành, bao gồm các chế độ và tính năng trò chơi bổ sung.
Ngày phát hành ban đầu: 5 tháng 11, 2004
Loạt trò chơi: Kim cương cổ điển
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi
Người thiết kế: Jason Kapalka
Các nền tảng: Android, Microsoft Windows, Trình duyệt web, THÊM
Các nhà phát triển: PopCap Games, Electronic Arts, Công ty Daybreak Game, Oberon Media

Nguồn: https://legendsofcountry.org/

Xem thêm bài viết khác: https://legendsofcountry.org/game/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *