BÀI TẬP LẬP TRÌNH C 7.1 – CHƯƠNG TRÌNH TÍNH GIAI THỪA SỬ DỤNG HÀM