#tagten #tagtenfacebook #thuthuatfacebok #tagtenfb #tagtenbanbe Cách tag tên bạn bè trên facebook, hay gắn thẻ tên bạn bè trên facebook bằng điện thoại là giống nhau. Chúng ta hay gắn thẻ tên bạn bè trên facebook ở ảnh đại diện, video mới tải lên. Hoặc gắn thẻ tên bạn bèContinue Reading

———-★Tất cả Level (All Levels)★———- ★Level 1(Tutorial): 1:25 ★Level 2(Easy Win): 2:02 ★Level 3(Gun Game): 3:20 ★Level 4(Seeing Double): 6:58 ★Level 5(Boss: Dynamite Dodge): 8:25 ★Level 6(Double Team): 9:54 ★Level 7(Unfair Advantage): 11:44 ★Level 8(One Hit One Kill): 14:05 ★Level 9(The Ghost): 14:52 ★Level 10(Final Boss: Minigun Maniac): 17:05 ———-★CóContinue Reading