Viết chữ cũng là một nghệ thuật. Vì vậy, chữ viết có thể viết ra nhiều kiểu chữ sáng tạo khác nhau. Tuy nhiên, dù sáng tạo ra kiểu chữ nào đi nưa, chúng ta cũng cần phải dựa trên mẫu chữ cái hiện hành trong trường tiểu học làContinue Reading

Link Download: Tham khảo thêm về hiệu ứng Morph: Với hiệu ứng Mopth, phần design ideas và các icon tuyệt đẹp, bạn có thể tạo bài thuyết trình hoặc làm video chuyên nghiệp hơn với PowerPoint 2016. Tất nhiên bạn cần phải sử dụng phiên bản có bản quyền :).Continue Reading

I am playing call of duty battle royale mode on iPhone 8 Plus, CALL OF DUTY MOBILE – Squad Gameplay – Part 11 CALL OF DUTY MOBILE is now available on Android and ios, you can download through Google Playstore and iOS through Appstore. —————————————— ▬▬▬ Download Links ▬▬▬ ——————————————Continue Reading